Co w Prawie Piszczy | Zestawy towarów pod ściślejszym nadzorem
7112
post-template-default,single,single-post,postid-7112,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Zestawy towarów pod ściślejszym nadzorem

Ministerstwo Finansów wydało kolejny komunikat ostrzegający przedsiębiorców przed potencjalnymi nadużyciami w zakresie rozliczeń podatkowych.

Tym razem komunikat dotyczy określania podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów.

Ministerstwo ostrzega, że praktyka polegająca na sprzedaży towarów w zestawach, w ramach których cena towaru opodatkowanego podstawową stawką VAT jest obniżana, a cena towaru opodatkowanego obniżoną stawką VAT jest podwyższana, może być zakwalifikowana jako obejście prawa na gruncie VAT.

Ministerstwo Finansów w swoim komunikacie prezentuje przykłady praktyk, które mogą być uznane za nadużycie prawa.

Pozostaje jednak pytanie organy będą prowadziły postępowanie w przypadkach opisanych w komunikacie w razie ewentualnych podejrzeń.

Po pierwsze należy pamiętać, że podstawową cechą systemową podatku od towarów i usług jest jego proporcjonalność. W orzecznictwie TSUE ugruntowany jest pogląd, że podstawa opodatkowania to wartość subiektywna, a więc kwota, która została faktycznie otrzymana przez podatnika, nie zaś wartość obiektywna (np. rynkowa). Podatek ten musi być zawsze określany proporcjonalnie do podstawy opodatkowania, którą zasadniczo stanowi wynagrodzenie rzeczywiście otrzymane przez podatnika. Regulacje tego podatku, zasadniczo nie wymagają określania podstawy opodatkowania w wartości rynkowej (za wyjątkiem szczególnych przypadków, w których występują powiązania, które mają wpływ na cenę oraz ograniczenia w prawie do odliczenia VAT po stronie kontrahentów) ? istotne jest jedynie aby podatek był proporcjonalny do otrzymanego wynagrodzenia. Organy zatem, poza ww. wyjątkiem, nie mają zasadniczo narzędzi do kwestionowania wysokości podstawy opodatkowania określonej przez podatnika.

Po drugie nawet w przypadku uznania przez organ, że podatnik zaniżył podstawę opodatkowania towaru opodatkowanego stawką podstawową powinien równocześnie dojść do wniosku, że  podatnik zawyżył podstawę opodatkowania towaru opodatkowanego stawką obniżoną.

Mając powyższe na uwadze możliwość zastosowania klauzuli obejścia prawa w przypadkach przedstawionych w komunikacie Ministerstwa może budzić wątpliwości. Niezależnie jednak Ministerstwo Finansów daje jednoznaczny sygnał, że niektóre działania promocyjne podejmowane przez podatników mogą być kwestionowane. Dokonujący sprzedaży zestawów towarów opodatkowanych różnymi stawkami VAT powinni rozważyć przeanalizowanie stosowanych przez nich praktyk pod kątem ryzyka zakwestionowania przez organy.

Treść komunikatu znajduje się pod linkiem http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/

Autor: Aleksander Maślanka

KONSULTANT PODATKOWY

T: (+48) 71 750 07 50
E: aleksander.maslanka@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj